Komisja ds. weryfikacji projektówKomisja w składzie:

  1. Tomasz Głąbicki - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego - Przewodniczący Zespołu.

  2. Danuta Wojciechowicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

  3. Artur Krakowski - Inspektor ds. infrastruktury miejskiej - Członek.

  4. Emilia Grześkowiak - Inspektor ds. administracji i informacji publicznej - Członek.

  5. Monika Roznowska - Inspektor ds. budżetu i podatków.

  6. Anna Butyńska - Członek zespołu - Wydział Rozwoju Gospodarczego.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie